Voor het eerst naar school

Wat spannend, bíjna 4 jaar oud en klaar om te starten op de basisschool.

Misschien is uw zoon/dochter naar de peuterspeelzaal of opvang geweest. Misschien ook niet.
Het is altijd fijn om even te wennen aan de nieuwe 'grote' school.
De leerkrachten van de groep maken daarom samen met u een afspaak om een aantal keren te wennen voorafgaand aan de echte schoolstart.

Bij een overstap van een andere school naar ons doen wij dit idealiter ook.