Medezeggenschapsraad

Onze school heeft samen met de Waayer in Tiel Passewaay één gezamenlijke MR die bestaat uit twee deelraden.
Onze MR-deelraad bestaat uit twee enthousiaste ouders en twee leerkrachten die namens het team plaats nemen in de MR.

Namens de ouders:
Sandra Verheugen
Jan-Willem Rozendal

Namens het team:
Carly du Bois
Emine Gökdemir

Deze leden zijn gekozen na verkiezingen waar de ouders resp. de leerkrachten hun stem hebben kunnen uitbrengen.

Er wordt circa 6x per jaar vergaderd.