Kernwaarden

Keuzevrijheid binnen een duidelijke structuur
Op de Waayer Wadenoijen krijgen leerlingen binnen een duidelijke structuur de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen aan de hand van de Daltonkernwaarden. Wij helpen de leerlingen zich te ontwikkelen tot een zelfstandige leerling. We leren onze leerlingen rekening te houden met anderen, verantwoordelijkheid te dragen over de eigen keuzes en verantwoording af te leggen over het werk en de resultaten. Onze leerlingen leren eigen keuzes maken, zoals in welke volgorde ze hun werk willen doen, waar ze willen werken en vaak ook of ze dat alleen of samen willen doen. Ze leren zich daardoor verantwoordelijk te voelen voor hun gedrag, werk én omgeving. Dat geeft zelfvertrouwen.

Leren luisteren en meedenken.
De leerlingen van onze school zijn betrokken bij hetgeen zich in de school afspeelt. Tijdens de reflectieve gesprekken en groepsgesprekken in de klas leren zij zich verwoorden en kritisch luisteren. Iedere groep vult dat op een eigen manier in, passend bij de leeftijd en onderwerpen.
Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 nemen plaats in de leerlingraad, die samen met de directie kijkt naar zaken waarin ze hun school zich nóg beter kan ontwikkelen.
Onze leerlingen leren om zelf initiatief te nemen en krijgen de ruimte om naar eigen inzicht te werken. Door ze die vrijheid te bieden, maken ze zich de leerstof eigen en wordt het ‘van hunzelf’. Dit bereidt ze voor om later, in de maatschappij, in vrijheid te leven en te werken.