Schooltijden

Onze school heeft een continu-rooster.
Dit betekent dat de leerlingen tussen de middag eten en drinken in hun eigen groep, onder toezicht van de eigen leerkracht.
De inloop in de ochtend is van 08.15 uur -08.30 uur.
Stipt om 08.30 uur start de dag voor al onze groepen.

Om 14.15 uur is de school voorbij en worden de leerlingen op het plein door hun ouders/verzorgers opgehaald.

Strikt genomen is de onderwijs-dag van 08.30 uur - 14.15 uur, vijf dagen in de week.

Doordat de kleuters door dit vijf-gelijke-dagen-model teveel uren draaien, zijn zij een aantal vrijdagen vrij.
De overige groepen zijn dan wel op school.

In onze jaarplanner staat welke dagen de leerlingen naar school komen en welke activiteiten er gepland staan.