Onderwijs

Dalton

Wat is Daltononderwijs en waarom wordt het op onze school gegeven?

Daltononderwijs is geen systeem, maar een vorm van onderwijs waarbij het kind centraal staat. Hierbij wordt uitgegaan van een aantal kenmerken/uitgangspunten die hieronder beschreven worden.

 

vrijheid / verantwoordelijkheid

  1. leerlingen bepalen zelf de volgorde bij het werken aan de taak
  2. leerlingen houden zelf hun werk/materiaal/taakbrief bij
  3. leerlingen kunnen regelmatig kiezen met wie ze werken en waar

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het één kan niet zonder het ander. Het Daltononderwijs ziet een mens/kind als een persoon die zelf mag en kan kiezen en die voor de gevolgen van zijn keuzes zelf de verantwoordelijkheid draagt. De rol van de leerkracht hierin is het begeleiden van dit proces en daar waar nodig bij te sturen.

 

zelfstandigheid

  1. leerlingen hebben hun taak af op het afgesproken tijdstip
  2. leerlingen pakken wat ze nodig hebben en ruimen zelf op
  3. leerlingen bepalen zelf of zij medeleerlingen, de leerkracht, naslagwerk of ander materiaal raadplegen

 

Zelfstandigheid kan slechts succesvol groeien als de kinderen voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen. Ook hier heeft de leerkracht een belangrijke rol in het begeleiden van de leerlingen en te zorgen voor een goede structuur.

 

samenwerken

  1. leerlingen helpen elkaar en er is veel communicatie onderling
  2. leerlingen organiseren en regelen veel met elkaar
  3. leerlingen maken onderling afspraken over het werk
  4. leerlingen leren samenwerken met elkaar; ook als het niet je vriend is, moet je kunnen werken met elkaar. (maatjeswerk en teamwerk).

 

Overal in het leven zal blijken dat een mens ondanks zijn vrijheid en zelfstandigheid niet zonder zijn medemens kan. Een medemens om te steunen en om steun van te krijgen. Een medemens kan ook de grens van de persoonlijke vrijheid mede bepalen.

De grens van de individuele vrijheid wordt altijd gevormd door de vrijheid van een ander. Daarom is het kunnen samenwerken een belangrijke vaardigheid voor het goed kunnen functioneren als mens.

Deze drie kernwaarden worden aangevuld met 'Effectiviteit/doelmatigheid', 'Reflectie' en 'Borging'. Hiermee spreken we binnen het Daltononderwijs over zes kernwaarden.

 

Dalton in de praktijk

We werken met dag- en weektaken. Voor de kleuters moet u hierbij denken aan het zelf mogen kiezen van een volgorde in de te maken/uit te voeren werkjes. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het taakbord en de takentoren.

Vanaf groep 3 wordt er door de leerlingen gewerkt met een taakbrief, waar de dag- en weektaken op staan. In de hogere groepen wordt met weektaken gewerkt. Wat er gedaan moet worden staat vast, maar de kinderen plannen zelf wanneer zij het doen. Zo kan het kind in zijn eigen/haar tempo werken en is er ook ruimte voor extra stof of juist extra begeleiding.  De bedoeling hiervan is dat de kinderen hun werk leren plannen en uitvoeren. Het werken aan de taakbrief gebeurt onder supervisie van de leerkracht. De leerling wordt indien nodig begeleid zodat het kind alle stof doorloopt en de taakbrief helemaal afwerkt.  Kort samengevat komt het er op neer dat de kinderen leren dat ze voor zichzelf werken en niet voor de leerkracht.

Ook wordt er in elke groep gewerkt met een huishoudelijk takenbord of kaart. In het daltononderwijs wordt gewerkt met uitgestelde aandacht. De kinderen werken dan zelfstandig of in kleine teams, terwijl de leerkracht met een ander groepje werkt of een andere bezigheid heeft. Hierdoor leren de kinderen niet afhankelijk te zijn van de leerkracht en worden zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid gestimuleerd. Het oefenen en verwerken van de leerstof wordt individueel of in groepjes gedaan. De school heeft meerdere werkplekken waar de kinderen rustig kunnen werken. Ook helpen kinderen elkaar in diverse leersituaties (samenwerkend leren).