Oudervereniging

Sinterklaas, Kerst, een zomerfeest….

Onze oudervereniging maakt er altijd weer een gezellig feest van.

 

De OV bestaat uit een groep enthousiaste ouders die samen met het schoolteam allerlei activiteiten organiseert. Hierbij kunt u denken aan de jaarlijks terugkerende feestelijkheden zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en het schoolreisje. Wij ondersteunen het team ook bij diverse andere activiteiten. Denk hierbij aan een open dag, schoolfotograaf en een warm welkom op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. Samen met het team wordt aan het begin van het schooljaar een aantal commissies gevormd. Elke commissie is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van een bepaald feest of activiteit.

 

De penningmeester van de OV int en beheert de ouderbijdrage, waarvan de diverse activiteiten worden bekostigd. Daarnaast worden er incidenteel materialen aangeschaft voor de leerlingen. Één maal per jaar worden de uitgaven aan u verantwoord door de penningmeester. Het jaarlijkse schoolreisje wordt bekostigd via een aparte schoolreisbijdrage.

 

U kunt ons altijd aanspreken als u vragen heeft over de OV en onze activiteiten.

 

Mariëlle Manders               Voorzitter                  

Brenda van Baren              Vicevoorzitter

Jan Manders                      Penningmeester

Diana van der Pol

Ingrid Davelaar

Maartje Postma
Laura Wildemans
Stephanie van de Lagemaat

Mariska de Jongh
Daniela Schmitz                  Namens het team