https://waayer-wadenoijen.nl/wp-content/themes/gymappstest Oudergesprekken | Stichting OPO-R Waayer Wadenoijen

Oudergesprekken

  • 26 juni 2023

Maandag 26 t/m donderdag 29 juni staan de 10-minutengesprekken gepland voor groep 1 t/m 7.
Tijdens deze gesprekken wordt het rapport, het welbevinden van uw kind en de behaalde resultaten op de Cito E-toetsen (voor gr. 3 t/m 7) met u als ouder(s)/ verzorger(s) besproken.
Voor deze gesprekken kunt u zich inschrijven via onze Parro app. U ontvangt een week voor de gesprekken een uitnodiging hiervoor.