https://waayer-wadenoijen.nl/wp-content/themes/gymappstest Stichting OPO-R Waayer Wadenoijen

De Waayer Wadenoijen is een openbare daltonschool. In het daltononderwijs staan de kernwaarden van het Nederlandse daltononderwijs centraal.

Klik hier voor meer informatie over onze kernwaarden. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat onze leerlingen echt deeleigenaar zijn van hun eigen leerproces, echter altijd onder toezicht van de leerkracht.

We werken aan persoonlijke ontwikkeling en leeropbrengsten via heldere doelen voor vaardigheden en competenties op het gebied van de vijf dalton kernwaarden: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie, effectiviteit en samenwerken.

Wij zien het als onze taak om onze leerlingen op te leiden tot mensen met lef en hen op deze manier voor te bereiden op de toekomst.

Dat betekent dat onze leerlingen

– kijken naar mogelijkheden en kansen
– oplossingsgericht leren denken
– kritisch leren denken
– leren zelfstandig zijn/worden
– leren samenwerken
– leren opkomen voor zichzelf en voor de ander
– leren zelfredzaam te zijn
– eigenaar zijn van hun eigen leerproces
– reflecteren op hun werk en handelen
– verantwoordelijk zijn voor zichzelf, elkaar en de omgeving.

Op onze daltonschool stimuleren wij de leerlingen om hun eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Dit doen wij doordat:
– de nieuwsgierigheid wordt geprikkeld
– de lesstof in een betekenisvolle context wordt geplaatst
– er verantwoordelijkheid genomen mag worden voor het eigen leerproces.

Daarvoor is uiteraard vertrouwen van de leerkracht in de leerlingen nodig en het vertrouwen van de leerling in zichzelf en anderen.
Vertrouwen is de essentie van de pedagogische basis voor onze daltonwerkwijze.

Dit is de vorm van ons onderwijs.
De inhouden zijn natuurlijk gericht op de basisvaardigheden Taal, Rekenen en Lezen.
Daarnaast besteden we aandacht aan Wereldoriëntatie, Informatieverwerking, Burgerschap waaronder 
Geestelijke stromingen, Creativiteit, Sportiviteit, ICT, en gebruiken daar de 21-century skills bij.
Meer informatie hierover vindt u hier.