WIE ZIJN WIJ?

Daltonschool

Op onze school wordt Daltononderwijs gegeven, omdat de leerkrachten en de schoolleiding een visie hebben op de maatschappij, op hoe je als (volwassen) mens in die maatschappij zou moeten staan en functioneren. Daarop baseer je ook een visie op de opvoeding en opleiding van kinderen.

Die visie is terug te vinden in de algemene uitgangspunten van het Daltononderwijs. Daltononderwijs kan worden samengevat in een aantal uitgangspunten. U kunt hier meer over lezen onder het kopje ‘onderwijs’.