Ouders

Ouderraad

De ouderraad (OR) is betrokken bij uitvoerende zaken. De ouders in deze raad maken, samen met leerkrachten, deel uit van alle werkgroepen en/of commissies die zich bezighouden met het organiseren van festiviteiten en buitenschoolse activiteiten.
De OR van de Waayer is een vereniging. Dit betekent dat de OR binnen de school een apart orgaan is met een eigen bestuur. De OR beheert de ouderbijdragen en werkt mee aan evenementen die (sponsor-)geld opleveren. De OR-vergaderingen zijn openbaar. U bent daar van harte welkom.