WIE ZIJN WIJ?

Onderwijsvisie

De Waayer is één van de openbare scholen van de stichting OPO-Rivierenland. Als Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland bieden wij passend onderwijs. Ons onderwijs past bij de kwaliteiten van ieder kind. Wij bieden uitdagend en gedegen onderwijs met veel aandacht voor rekenen en taal. Daarnaast staat de wereld om de school centraal. Wij bereiden kinderen voor op een samenleving waarin mensen verschillen en respectvol met elkaar omgaan.

Dit is het uitgangspunt voor onze scholen. Iedereen die dit onderschrijft is welkom.

 

Deze missie heeft consequenties voor het onderwijs aan onze school. Hieronder beschrijven we hoe wij uitgaande van bovenstaande missie onze eigen invulling daaraan geven en dit in ons onderwijs tot uitdrukking laten komen.

 

Omdat alle kinderen verschillend zijn, houden wij rekening met deze verschillen. Wij willen het kind in zijn waarde laten, ook als het anders is of anders presteert. Het kind moet zich veilig en prettig voelen binnen de school, want alleen dan kan het zijn talenten ontwikkelen, zich verder ontplooien en gemotiveerd werken. Onze missie is kinderen met behoud van eigen identiteit en karakter zo te laten functioneren, dat ze een waardevolle toekomst tegemoet gaan en optimaal kunnen bijdragen aan een succesvolle, tolerante maatschappij waarin respect en samenwerking hoog in het vaandel staan.