Onderwijs

Lesaanbod

verbouwing voor Roel (3).JPG

Op onze school wordt lesgegeven in alle vakgebieden die door het ministerie zijn bepaald. In de groepen 1 en 2 wordt een grote variëteit aan leermiddelen aangeboden. Het ontwikkelingsmateriaal en de inhoud van de verschillende werkhoeken worden regelmatig gewisseld. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangstelling van de leerlingen en met actuele thema's. De materialen zijn gericht op de cognitieve, de sociaal-emotionele en de zintuiglijk-motorische ontwikkeling. Regelmatig worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld keuzes te maken uit het materiaal. Nieuw voor deze groep is de methode 'Onderbouwd', die de taalvaardigheid en het ruimtelijk inzicht (voorbereiden op rekenen), moet vergroten. Deze methode werkt ontwikkelingsgericht.

 

In de groepen 3 t/m 8 wordt veel met methodisch materiaal gewerkt. We werken met methoden die voldoen aan de eisen die door het ministerie zijn opgelegd (de kerndoelen). Onze school werkt veelal met de nieuwste materialen en methodes en maakt gebruik van programma's die zowel op de computer als op het digibord gebruikt kunnen worden. Het internet gebruiken we tevens als aanvulling op het documentatiecentrum. De leerlingen kunnen voor de zaakvakken en voor hun werkstukken met behulp van computers zelfstandig informatie vinden op Kennisnet en andere sites, die voldoen aan onze normen.

 

Handelingsgericht werken

 

Kinderen die sneller of minder snel dan hun groepsgenoten werken, krijgen een eigen leerstofaanbod. U als ouder wordt hiervan op de hoogte gesteld. Bij het reken- en taalonderwijs wordt gewerkt met basis-, herhalings- en verdiepingsleerstof. Dit houdt onder andere in dat sommige kinderen bezig kunnen zijn met herhalingsleerstof, terwijl kinderen die dat niet meer nodig hebben, verder gaan met verdiepingsleerstof.