Onderwijs

BEPO

Wie is BEPO

Het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs bestaat uit < a href="https://www.swvbepo.nl/organisatie/schoolbesturen">vijftien schoolbesturenvoor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (SO3 en SO4) in de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen, Neder-Betuwe en Tiel.
Zo'n 1250 leerkrachten verzorgen passend onderwijs voor ongeveer 15.000 leerlingen in 85 scholen.

 

Wat doet BEPO

Met elkaar geven we inhoud en vorm aan ons uitgangspunt:
Alle kinderen krijgen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben.
Door gericht met elkaar samen te werken vullen schoolbesturen en scholen elkaar aan en versterken elkaars kwaliteiten. Hierdoor ontstaan meer en betere ondersteuningsmogelijkheden voor de leerlingen.
BePO zal de bestaande onderwijsvoorzieningen verder op elkaar afstemmen en de ontwikkeling van nieuw aanbod stimuleren als blijkt dat daaraan behoefte is. Zodra een school wil weten of, en zo ja welke ondersteuning er voor een kind beschikbaar is, geeft BePO daarover een weloverwogen advies. Daarnaast is het de taak van BePO bij te dragen in de financiering van deze voorzieningen en toe te zien op de kwaliteit van de geboden diensten.

 

Met wie werkt BEPO samen?

De zorg voor kinderen is niet alleen de verantwoordelijkheid van het onderwijs. Daarom werkt BePO samen met bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg, jeugdhulpverlening en maatschappelijk werk.
Daarnaast voeren de zes betrokken gemeenten en de schoolbesturen een op overeenstemming gericht overleg, zodat steeds helder is wie waarvoor verantwoordelijk is. Het is namelijk de bedoeling dat het beleid en het werk van alle betrokken partijen elkaar aanvullen en versterken.