Cito-periode 2

  • 31 mei 2021

In deze tweede Cito-periode (Cito eindmeting) nemen we de cito's op begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen af.
Aansluitend zijn op 1 juli hierover de rapportgesprekken.