Cito-periode 1

  • 11 januari 2021

Deze periode nemen we de eerste cito-toetsen van dit schooljaar weer af.
Dit heet de 'midden-meting'.

Kort op deze periode zijn de rapportgesprekken gepland ( 9 februari) en worden de behaalde resultaten met u besproken.